Dziś jest: 21 Sierpień 2017    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Kazimiera, Franciszek

Nowy kierunek kształcenia w STO Raciąż…

c_210_150_16777215_01_images_12-raciaz-grafika.jpg

W Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu otwarto nowy socjalny kierunek kształcenia. Jest on szansą na ciekawą pracę.

 

W dzisiejszych czasach z powodu postępującego procesu starzenia się społeczeństwa systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na pracowników służby zdrowia, pielęgniarki, opiekunów medycznych, rehabilitantów oraz pracowników pomocy społecznej (socjalnych), wśród których coraz większą popularnością cieszą się tak zwani asystenci osoby niepełnosprawnej dysponujący nie tylko doświadczeniem, lecz także odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym potwierdzonym stosownym dyplomem świadczącym o posiadaniu wymaganych umiejętności w zakresie świadczenia usług osobom niepełnosprawnym.

Dopóki są osoby, które chcą korzystać z usług asystenta, a takich osób z roku na rok systematycznie przybywa, dopóty zawód ten ma szanse istnienia na rynku pracy, a osoby go wykonujące zyskują gwarancję zatrudnienia na długie lata.

Asystenci mają do spełnienia bardzo ważną rolę – to oni aktywizują osoby niepełnosprawne, udzielają im wsparcia, wprowadzają je do społeczności ułatwiając kontakt z otoczeniem. Muszą także ułatwić im wejście na rynek pracy, co jest jednym z ważnych celów nowocześnie pojmowanej asystencji.

Dotrzeć do miejsca pracy, wykonywać to, co potrafi się robić, wrócić do domu. Mieszkanie własne lub chronione plus osobisty asystent to marzenie wielu niepełnosprawnych, którzy sami nie poradziliby sobie będąc zdani na łaskę państwa. Dzięki osobistemu asystentowi, którego wybierają spośród proponowanych im osób mogą pracować i w miarę normalnie żyć ciesząc się tym życiem, na tyle na ile jest to możliwe.

 

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej to także wielka szansa dla dzieci z niepełnosprawnością, które nie muszą być skazane na nauczanie indywidualne ze względu na niemożność dotarcia do placówek oświatowych. To właśnie jest misja dla asystentów w szkole – osobisty asystent ułatwia niepełnosprawnym dzieciom, potem nastolatkom i dorosłym, zdobywanie wykształcenia, ale też wyjście z domu, przebywanie wśród rówieśników.

Asystent to nie pielęgniarka- nie wyręcza we wszystkim, a jedynie wspomaga w momentach, kiedy dana osoba niepełnosprawna ma z czymś kłopot i sama nie jest w stanie sobie poradzić.

 

Jesteś społecznikiem? Łatwo nawiązujesz kontakty? Masz dużo siły, pozytywnej energii, zapału i wrażliwości?. Potrafisz pracować w zespole? Jesteś spostrzegawczy i odporny na stres? Interesują Cię kierunki społeczne i pedagogiczne? Masz podzielną uwagę i zdolności organizacyjne? Jesteś osobą odpowiedzialną, komunikatywną, empatyczną, oddaną drugiemu człowiekowi i łagodną? Masz wyczucie i chęć do pracy na rzecz drugiego człowieka?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania jest twierdząca, kochasz ludzi, a praca z nimi sprawia Ci prawdziwą przyjemność - nie zwlekaj! – asystent osoby niepełnosprawnej to kierunek idealny dla Ciebie – w tym zawodzie odnajdziesz sposób na siebie i na swoje życie.

W trakcie rocznego cyklu kształcenia przyszli asystenci osób niepełnosprawnych zdobędą gruntowną wiedzę z psychologii, socjologii, anatomii, patologii człowieka, zawodowego języka obcego, języka migowego, przedsiębiorczości oraz nauczą się sprawować właściwą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

 

Po ukończeniu szkoły absolwenci przygotowani będą do wykonywania następujących zadań zawodowych:

współdziałania w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji,

diagnozowania warunków życia i usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),

pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,

planowania, kontrolowanie ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej,

włączania osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne

współpracy z rodziną niepełnosprawnego, współpracy z mediami, wspierania i wzmacniania systemu pomocy osobom niepełnosprawnym umożliwiającego realizację optymalnego programu rehabilitacji społecznej i zawodowej,dokonywania prawidłowej, kompleksowej oceny postępów w realizowanym programie rehabilitacji

Słuchacze z pewnością znajdą zatrudnienie w ośrodkach i domach pomocy społecznej, oddziałach PCK, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym placówkach wsparcia dziennego), placówkach poradnictwa rodzinnego, szpitalach specjalistycznych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Kształcenie w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu przygotuje słuchaczy do profesjonalnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym: soboty i niedziele. Organizacja nauki umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, bez konieczności posiadania matury, czy też przerywania dotychczasowego zatrudnienia.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zdobędą zawód asystenta osoby niepełnosprawnej z kwalifikacją Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej wpisany do rejestru zawodów socjalnych, który stwarza możliwość pracy na terenie Polski i Unii Europejskiej.

 

Słuchaczu! Mobilność urządzeń i dostępność do interaktywnych i multimedialnych zasobów umożliwi Ci rozwijanie talentów i zainteresowań. Nowe modele dydaktyczne nie pozwolą zmarnować Twojego potencjału oraz przygotują Cię do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy. Ucz się, przy wsparciu zespołu specjalistów! Nie zmarnuj swojej szansy! Zapisz się! Ta okazja może się nie powtórzyć! ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. WIEDZA I ZAWÓD W ZASIĘGU RĘKI! Czekamy na Ciebie!


 

Prognoza pogody:   

 

  

 GALERIE:

  

 


 

Redaktor Naczelna:
Sylwia Sobótka

e-mail: s.sobotka@media-polska.pl 

Extra Płońsk - Biuro Reklamy:
ul. Płocka 69, 09-100 Płońsk
Tel. 502 646 312 oraz: 534 902 094